Terminy rekrutacji 2022/2023

Zarządzenie Prezydetna Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

załącznik