Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2019 r.
Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu zawartego pod adresem
www.przedszkole21leszno.pl
1. Data publikacji strony internetowej: 21-04-2020
2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 21-02-2021
3. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 10.12.2020 r.
4. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:
Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka”
64-100 Leszno
ul. Armii Krajowej 11
tel.65-520-00-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobą realizującą zadania w zakresie dostępności cyfrowej serwisu www jest Witold Gruszkiewicz.
5. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie funkcjonują tylko podstawowe skróty klawiaturowe (brak skrótów ułatwiających dostęp dla osób niedowidzących lub słabowidzących, brak tłumacza dźwiękowego).
6. Informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ul. Armii Krajowej, chodnik przylegający do wejścia nie zawiera udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.
Wejście główne do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę, sekretariat znajduje się na parterze co umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Parking przy ul. Armii Krajowej nie zawiera miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym.
7. Informacje o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:
Serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)

8. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie nie posiada aplikacji mobilnej do obsługi serwisu www.
9. Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.65-520-00-65 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:     https://www.rpo.gov.pl/