Przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole Miejskie nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. ”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie .

i funkcjonuje od 1988r.

Organem prowadzącym przedszkole jest miasto Leszno.

Organ prowadzący przedszkole zapewnia jego utrzymanie kadrowe i organizacyjne, warunki do pełnej realizacji programów dydaktycznych i innych zadań statutowych.

Organem sprawującym nadzór  pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Nasze Certyfikaty