TEATR MUZYCZNY "SKRZATY"

Tworzenie w grupie radosnej atmosfery. Nauka umiejętności akceptacji, współdziałania z rówieśnikami i twórczej postawy dziecka poprzez aktywność teatralną, muzyczną i ruchową.

 skrzaty