Opłata za pobyt dziecka i wyżywienie

Opłata za pobyt dziecka i wyżywienie rodzic dokonuje przelewem po otrzymaniu pisemnej informacji od samodzielnego referenta do 15. każdego miesiąca.

Numery kont:

Żywienie 39 1020 3088 0000 8402 0066 2510

Pobyt 08 1020 3088 0000 8302 0059 6866