Szkolenie kadry pedagogicznej

3 listopada, cała kadra pedagogiczna z naszego przedszkola wraz z koleżankami z PM 20, wzięła udział w szkoleniu muzycznym Sensoryczne z Sigumą. Pełne energii wykorzystamy nowe pomysły i umiejętności z naszymi przedszkolakami :) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=675034357318174&set=a.631856994969244

siguma