Konkurs fotograficzny

konkurs foto mp

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym. Cele konkursu:
* rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazanie różnorodności piękna przyrody,
* poszerzanie wiedzy dzieci na temat świata przyrody,
* rozwijanie zainteresowań fotograficznych dzieci przy pomocy rodziców,
* zachęcanie do wspólnego spędzania czasu,
* rozbudzanie u dzieci troski i poszanowania roślin i zwierząt,
* wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.

Życzymy przyjemnego czasu rodzinnego.