Dzieci z grupy Kangurki realizowały zajęcia metodą projektu. W ciągu całego tygodnia dzieci wzbogaciły wiedzę na temat sportu.

-Zbudowliśmy siatkę pytań.

-Poznaliśmy piramidę zdrowego stylu życia.

-Opracowaliśmy kodeks fair play.

Wspólnie z rodzicami odbyły się plenerowe zajęcia z wykorzystaniem technik jogi.

-Zaprosiliśmy klasę Ia ze SP12 na wspólne zabawy sportowe pod okiem trenera piłki nożnej.

-Przeprowadziliśmy wywiad z ekspertem w dziedzinie sportu-Panem Pawłem Frąckowiakiem trenerem piłki nożnej Stowarzyszenia Piłkarskiego ELPA ze Święciechowy

-Do wspólnych zabaw chłopcy wykonali makiety boiska piłkarskiego, a dziewczynki wstążki do gimnastyki artystycznej.

-W ciągu tygodnia dzieci wykorzystując swoje umiejętności plastyczne stworzyły albumy z dyscyplinami sportowymi. To był miły, aktywny i pełen wrażeń sportowych tydzień.